Introduction in Catalan for the European Summit of Terminology in Barcelona

Abans de presentar avui el treball terminològic que fem a les institucions de la Unió Europea, m’agradaria – en honor a TermCat, que acull la nostra cimera a Barcelona – retre homenatge a una llengua que, tot i no sent una llengua oficial d’aquestes institucions, demostra que cada llengua és una cultura. La nostra Europa és el gresol de les nostres cultures i les nostres llengües perquè el multiculturalisme i el multilingüisme son l’ànima d’Europa. La importància d’un idioma no és el seu caràcter oficial. El català, amb la seva riquesa literària, és una llengua parlada per onze milions de ciutadans europeus i ensenyada a set milions d’alumnes en cinc països europeus. Així doncs, és el millor exemple del dilema lingüístic de la Unió Europea: restringir el nombre d’idiomes per aconseguir una comunicació eficient o donar suport a tots els idiomes i cultures per aconseguir la diversificació en la unitat. La força d’Europa!