SL Slovenian

Welcome to the Slovenian language resources:

Priročniki – Manuals

Neseksistična raba jezika v Evropskem Parlamentu Gender-neutral language in the European Parliament
Medinstitucionalni slogovni priročnik Interinstitutional style guide
Katalog podatkovnih virov (KPV) o okolju Catalogue of Environment Data Sources
SSKJĀ Slovar slovenskega knjižnega jezika Slovene Dictionary
Slovenski pravopis Slovenian ortography

Korpusi – Corpus

Gigafida GigafidaĀ corpus
IJS-Elan Slovene-English Parallel Corpus
Nova beseda – besedilni korpus, namenjen predvsem za slovaropisne potrebe InÅ”tituta za slovenski jezik Ā Corpus

SploÅ”no – General resources

Tematski e-slovarji in prevajalski pripomočki Specific dictionaries and translation manuals
EUABC.com Slovenian Dictionary of EU Internet users
Termania.net Online dictionaries
TerminologiŔče Online dictionaries

Zemljepisna imena – Resources forĀ Geographical names

Seznam regij držav članic EU v slovenŔčini List of regions of EU Member States
Imena in kratice držav Countries names and acronyms
GeonamesĀ ā€“ poimenovanja držav in glavnih mest v vseh jezikih Geonames – countries and its capitals in all languages
Seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jezikuĀ ā€“ Geodetska uprava Foreign geographical names in Slovenian
Zgodovinske karte: 67.000 historičnih kart Ā Historical maps

EU

Administrativna sestava Evropske unije: uradna imena in vrstni red EU structure

Generalni direktorati in službe Komisije: uradna imena

Commission directorates-generalĀ and services: official titles

EUR-Lex: europska zakonodaja Eur-Lex: EU Law

Glasila in jezikovni članki –Ā Newsletters and language articles

DixiT – časopis direktorata za prevajanje Ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij Ecosoc newsletter
Primorske novice (Jože Hočevar) Ortography –Ā Primorske novice (Jože Hočevar)
Delo (Tomaž Švagelj) Language section of Delo newspaper
Pravna praksa (NataŔa Hribar) Legal practice
Minuta za jezik (RTVSLO) RTV SLO language articles

Jezikovno svetovanje –Ā Linguistic consulting

Jezikovna svetovalnica InŔtituta za slovenski jezik pri SAZU Language tips
InÅ”titut za slovenski jezik pri SAZU Institute of Slovenian language –Ā SAZU
Lektorsko druÅ”tvo Slovenije Slovenia’s editors association
DruÅ”tvo Å”tudentov jezikoslovja Å uss Linguistics students association –Ā Å uss
Jezikovni spletovalec: jezikovna razmiŔljanja na portalu RTVS Language tips
Jezikovna Slovenija A variety of slovenian language resorces

The list is updated constantly. Feedback is welcome:Ā dgtrad.termcoord@europarl.europa.eu

Pin It on Pinterest

Share This