SL Slovenian

Welcome to the Slovenian language resources:

Priročniki – Manuals

Neseksistična raba jezika v Evropskem Parlamentu Gender-neutral language in the European Parliament
Medinstitucionalni slogovni priročnik Interinstitutional style guide
Katalog podatkovnih virov (KPV) o okolju Catalogue of Environment Data Sources
SSKJ Slovar slovenskega knjižnega jezika Slovene Dictionary
Slovenski pravopis Slovenian ortography

Korpusi – Corpus

Gigafida Gigafida corpus
IJS-Elan Slovene-English Parallel Corpus
Nova beseda – besedilni korpus, namenjen predvsem za slovaropisne potrebe Inštituta za slovenski jezik  Corpus

Splošno – General resources

Tematski e-slovarji in prevajalski pripomočki Specific dictionaries and translation manuals
EUABC.com Slovenian Dictionary of EU Internet users
Termania.net Online dictionaries
Terminologišče Online dictionaries

Zemljepisna imena – Resources for Geographical names

Seznam regij držav članic EU v slovenščini List of regions of EU Member States
Imena in kratice držav Countries names and acronyms
Geonames – poimenovanja držav in glavnih mest v vseh jezikih Geonames – countries and its capitals in all languages
Seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku – Geodetska uprava Foreign geographical names in Slovenian
Zgodovinske karte: 67.000 historičnih kart  Historical maps

EU

Administrativna sestava Evropske unije: uradna imena in vrstni red EU structure

Generalni direktorati in službe Komisije: uradna imena

Commission directorates-general and services: official titles

EUR-Lex: europska zakonodaja Eur-Lex: EU Law

Glasila in jezikovni članki – Newsletters and language articles

DixiT – časopis direktorata za prevajanje Ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij Ecosoc newsletter
Primorske novice (Jože Hočevar) Ortography – Primorske novice (Jože Hočevar)
Delo (Tomaž Švagelj) Language section of Delo newspaper
Pravna praksa (Nataša Hribar) Legal practice
Minuta za jezik (RTVSLO) RTV SLO language articles

Jezikovno svetovanje – Linguistic consulting

Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik pri SAZU Language tips
Inštitut za slovenski jezik pri SAZU Institute of Slovenian language – SAZU
Lektorsko društvo Slovenije Slovenia’s editors association
Društvo študentov jezikoslovja Šuss Linguistics students association – Šuss
Jezikovni spletovalec: jezikovna razmišljanja na portalu RTVS Language tips
Jezikovna Slovenija A variety of slovenian language resorces

The list is updated constantly. Feedback is welcome: dgtrad.termcoord@europarl.europa.eu