Masaryk University of Brno for IATE: IT and Social Media

Get a more detailed table in MS Excel format

LANGUAGETERMDEFINITION
en information technology and telecommunications
enITT
csinformační technologie a telekomunikaceVeškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. Původní koncept informačních technologií (IT) byl doplněn o prvek komunikace, kdy mezi sebou začaly komunikovat jednotlivé počítače či uzavřené sítě.
csinformační a telekomunikační technologieVeškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. Původní koncept informačních technologií (IT) byl doplněn o prvek komunikace, kdy mezi sebou začaly komunikovat jednotlivé počítače či uzavřené sítě.
entele-commutingWorking from home with a computer and phone connection to the office.
entelecommutingWorking from home with a computer and phone connection to the office.
enremote workingWorking from home with a computer and phone connection to the office.
endistance workingWorking from home with a computer and phone connection to the office.
enteleworkingWorking from home with a computer and phone connection to the office.
cspráce na dálkuForma organizace práce a/nebo výkonu práce využívající informačních technologií v kontextu pracovní smlouvy/pracovního poměru, kdy práce, která by mohla být vykonávána v prostorách zaměstnavatele, je běžně vykonávána mimo tyto prostory.
enpoint of sale The place where a retail transaction is completed.
enPOS
csprodejní místoFyzická lokace, kde je realizována transakce obchodníkem nebo zúčtovací bankou (v prostředí z očí do očí) nebo samoobslužným terminálem (v samoobslužném prostředí).
csmísto prodejeFyzická lokace, kde je realizována transakce obchodníkem nebo zúčtovací bankou (v prostředí z očí do očí) nebo samoobslužným terminálem (v samoobslužném prostředí).
enarray processorA central processing unit (CPU) that implements an instruction set containing instructions that operate on one-dimensional arrays of data called vectors .
envektorový procesorProcesor navržený tak, aby dokázal vykonávat matematické operace nad celou množinou čísel v daném čase.
enOpen Systems InterconnectionAn effort to standardize computer networking that was started in 1977 by the International Organization for Standardization (ISO), along with the ITU-T.
enOSIAn effort to standardize computer networking that was started in 1977 by the International Organization for Standardization (ISO), along with the ITU-T.
csOSIV informatice snaha o standardizaci komunikace v počítačových sítích (propojení otevřených systémů).
cspropojení otevřených systémůV informatice snaha o standardizaci komunikace v počítačových sítích (propojení otevřených systémů).
enelectronic countermeasuresEquipment or operations intended for the purpose of denying an enemy the full and correct use of his radar, radio or electronic systems
enECMEquipment or operations intended for the purpose of denying an enemy the full and correct use of his radar, radio or electronic systems
cselektronická protiopatřeníProstředky elektronického boje na rušení radarů a dalších zařízení
envirtual reality A computer system that immerses operators in an artificial computer-generated world.
enVRA computer system that immerses operators in an artificial computer-generated world.
csvirtuální realitaTechnologie umožňující uživateli interagovat se simulovaným prostředím. Technologie virtuální reality vytvářejí iluzi skutečného světa (např. při výcviku boje, pilotování, lékařství), nebo fiktivního světa počítačových her.
enfibre distributed data interface A standard for data transmission in a local area network. It uses optical fiber as its standard underlying physical medium, although it was also later specified to use copper cable, in which case it may be called CDDI , standardized as TP-PMD , also referred to as TP-DDI.
enFDDIA standard for data transmission in a local area network. It uses optical fiber as its standard underlying physical medium, although it was also later specified to use copper cable, in which case it may be called CDDI , standardized as TP-PMD , also referred to as TP-DDI.
csfibre distributed data interface Síť s kruhovou topologií. Kruhové uspořádání je tvořeno dvěma kruhy pro opačné směry přenosu. Obnovení funkčnosti je založeno na automatickém uzavření smyčky v nejbližších uzlech, ve kterých došlo k poruše. Používá se pro optické kabely i pro kroucenou dvojlinku označovanou jako CDDI.
csFDDISíť s kruhovou topologií. Kruhové uspořádání je tvořeno dvěma kruhy pro opačné směry přenosu. Obnovení funkčnosti je založeno na automatickém uzavření smyčky v nejbližších uzlech, ve kterých došlo k poruše. Používá se pro optické kabely i pro kroucenou dvojlinku označovanou jako CDDI.
enjoystickAn input device consisting of a stick that pivots on a base and reports its angle or direction to the device it is controlling.
csjoystickVstupní zařízení, používané zejména k interakci s počítačem. Základním dílem je tyčka upevněná kolmo do vodorovné podložky. Vychýlení tyčky vyvolá odpovídající pohyb objektu na obrazovce.
enEEC code of conduct for computer reservation systems
csEHS kodex chování pro používání počítačových rezervačních systémů
ennon-volatile storage elementComputer memory that can get back stored information even when not powered.
cspaměť NVMEnergeticky nezávislá paměť. Paměť, která neztrácí obsah po přerušení přívodu napájení.
csNVMEnergeticky nezávislá paměť. Paměť, která neztrácí obsah po přerušení přívodu napájení.
encomputer mouseA pointing device that detects two-dimensional motion relative to a surface. This motion is typically translated into the motion of a pointer on a display, which allows for fine control of a graphical user interface.
cspočítačová myšMalé polohovací zařízení, které převádí informace o svém pohybu po povrchu plochy (např. desce stolu) do počítače, což se obvykle projevuje na monitoru jako pohyb kurzoru.
enprincipal displayA comprehensive neutral display of data.
cszákladní zobrazeníÚplné neutrální zobrazení údajů.
enPersonal Digital AssistantA mobile device that functions as a personal information manager. A PDA has an electronic visual display, enabling it to include a web browser, all current models also have audio capabilities enabling use as a portable media player, and also enabling most of them to be used as mobile phones. Most PDAs can access the Internet, intranets or extranets via Wi-Fi or Wireless Wide Area Networks.
enPDAA mobile device that functions as a personal information manager. A PDA has an electronic visual display, enabling it to include a web browser, all current models also have audio capabilities enabling use as a portable media player, and also enabling most of them to be used as mobile phones. Most PDAs can access the Internet, intranets or extranets via Wi-Fi or Wireless Wide Area Networks.
csosobní digitální asistentMalý kapesní počítač. Ten bývá ovládaný obvykle dotykovou obrazovkou a perem (které se nazývá stylus). Původně měly PDA za cíl především pomoci s organizováním času a kontaktů.
csPDAMalý kapesní počítač. Ten bývá ovládaný obvykle dotykovou obrazovkou a perem (které se nazývá stylus). Původně měly PDA za cíl především pomoci s organizováním času a kontaktů.
enroboticsThe branch of technology that deals with the design, construction, operation, and application of robots, [ 1] as well as computer systems for their control, sensory feedback, and information processing.
csrobotikaVěda o robotech, jejich designu, výrobě a aplikacích.
enelectronic data-processing facility
encomputer system A complete, working computer. Computer systems will include the computer along with any software and peripheral devices that are necessary to make the computer function.
cspočítačový systém
enAdvanced Informatics in Medicine
enAIM
csAIM
csAdvanced Informatics in Medicine
enTrade Electronic Data Interchange System
enTEDIS
cssystém elektronické výměny dat ke komerčním účelům
csTEDIS
enHDTVA new type of television that provides much better resolution than current televisions based on the NTSC standard. HDTV is a digital TV broadcasting format where the broadcast transmits widescreen pictures with more detail and quality than found in a standard analog television, or other digital television formats.
enHigh Definition TelevisionA new type of television that provides much better resolution than current televisions based on the NTSC standard. HDTV is a digital TV broadcasting format where the broadcast transmits widescreen pictures with more detail and quality than found in a standard analog television, or other digital television formats.
en High Definition TV A new type of television that provides much better resolution than current televisions based on the NTSC standard. HDTV is a digital TV broadcasting format where the broadcast transmits widescreen pictures with more detail and quality than found in a standard analog television, or other digital television formats.
csHDTVFormát vysílání televizního signálu s výrazně vyšším rozlišením, než jaké umožňují tradiční formáty (PAL, SECAM, NTSC) a SDTV. HDTV se vysílá digitálně, a může tak být použita jako jeden z formátů digitální televize DVB. V současné době je HDTV definována pro rozlišení 1080 prokládaných nebo neprokládaných (progresivních) řádků, případně 720 neprokládaných řádků.
cs High Definition TV Formát vysílání televizního signálu s výrazně vyšším rozlišením, než jaké umožňují tradiční formáty (PAL, SECAM, NTSC) a SDTV. HDTV se vysílá digitálně, a může tak být použita jako jeden z formátů digitální televize DVB. V současné době je HDTV definována pro rozlišení 1080 prokládaných nebo neprokládaných (progresivních) řádků, případně 720 neprokládaných řádků.
cstelevize s vysokým rozlišenímFormát vysílání televizního signálu s výrazně vyšším rozlišením, než jaké umožňují tradiční formáty (PAL, SECAM, NTSC) a SDTV. HDTV se vysílá digitálně, a může tak být použita jako jeden z formátů digitální televize DVB. V současné době je HDTV definována pro rozlišení 1080 prokládaných nebo neprokládaných (progresivních) řádků, případně 720 neprokládaných řádků.
enHDXA half-duplex (HDX) system provides communication in both directions, but only one direction at a time (not simultaneously). Typically, once a party begins receiving a signal, it must wait for the transmitter to stop transmitting, before replying (antennas are of trans-receiver type in these devices, so as to transmit and receive the signal as well).
enhalf duplexA half-duplex (HDX) system provides communication in both directions, but only one direction at a time (not simultaneously). Typically, once a party begins receiving a signal, it must wait for the transmitter to stop transmitting, before replying (antennas are of trans-receiver type in these devices, so as to transmit and receive the signal as well).
ensimplexCommunication that occurs in one direction only. a simplex circuit is one where all signals can flow in only one direction. These systems are often employed in broadcast networks, where the receivers do not need to send any data back to the transmitter/broadcaster.
cspoloduplexRežim střídavé obousměrné komunikace (např. v počítačové síti nebo rádiotelefonní síti). V daném okamžiku může probíhat pouze v jednom směru, směr přenosu se ale může měnit.
enNumerical Control The automation of machine tools that are operated by precisely programmed commands encoded on a storage medium, as opposed to controlled manually via hand wheels or levers, or mechanically automated via cams alone.
enNCThe automation of machine tools that are operated by precisely programmed commands encoded on a storage medium, as opposed to controlled manually via hand wheels or levers, or mechanically automated via cams alone.
csčíslicové řízeníSlouží k automatizaci obráběcích a jiných strojů, které jsou obsluhovány abstraktně programovanými příkazy nahranými na paměťovém médiu.
csNCSlouží k automatizaci obráběcích a jiných strojů, které jsou obsluhovány abstraktně programovanými příkazy nahranými na paměťovém médiu.
enoptical character recognitionThe mechanical or electronic conversion of scanned or photographed images of typewritten or printed text into machine-encoded/computer-readable text.
enOCRThe mechanical or electronic conversion of scanned or photographed images of typewritten or printed text into machine-encoded/computer-readable text.
csoptické rozpoznávání znakůMetoda, která pomocí scanneru umožňuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem.
csOCRMetoda, která pomocí scanneru umožňuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem.
entime sharing The sharing of a computing resource among many users by means of multiprogramming and multi-tasking.
enTSThe sharing of a computing resource among many users by means of multiprogramming and multi-tasking.
cstime-sharingVyužití jednoho počítače více uživateli; jednotlivé úlohy jsou prováděny pseudoparalelně a všichni uživatelé se ve skutečnosti dělí o strojový čas.
cssdílení Využití jednoho počítače více uživateli; jednotlivé úlohy jsou prováděny pseudoparalelně a všichni uživatelé se ve skutečnosti dělí o strojový čas.
enuninterruptible power systemAn electrical apparatus that provides emergency power to a load when the input power source, typically mains power, fails. A UPS differs from an auxiliary or emergency power system or standby generator in that it will provide near-instantaneous protection from input power interruptions, by supplying energy stored in batteries, supercapacitors, or flywheels.
enuninterruptible power supplyAn electrical apparatus that provides emergency power to a load when the input power source, typically mains power, fails. A UPS differs from an auxiliary or emergency power system or standby generator in that it will provide near-instantaneous protection from input power interruptions, by supplying energy stored in batteries, supercapacitors, or flywheels.
enUPSAn electrical apparatus that provides emergency power to a load when the input power source, typically mains power, fails. A UPS differs from an auxiliary or emergency power system or standby generator in that it will provide near-instantaneous protection from input power interruptions, by supplying energy stored in batteries, supercapacitors, or flywheels.
csUPSZařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně vypnuta
cszdroj nepřerušitelného napájeníZařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně vypnuta
encompressionEncoding information using fewer bits than the original representation.
cskompreseZpracování počítačových dat s cílem zmenšení jejich objemu (jednotka bajt) při současném zachování informací v datech obsažených.
cskomprimaceZpracování počítačových dat s cílem zmenšení jejich objemu (jednotka bajt) při současném zachování informací v datech obsažených.
enelectronic document management system
enEDMS
cssystém pro správu elektronických dokumentů
enLocal Informatics Security Officerthe official in a Commission department who is responsible for coordinating and supervising security measures within his domain.
enLISOthe official in a Commission department who is responsible for coordinating and supervising security measures within his domain.
csúředník pro bezpečnost informatiky na místní úrovniÚředník útvaru Komise, který odpovídá za koordinaci a sledování bezpečnostních opatření v rámci jeho působnosti.
csLISOÚředník útvaru Komise, který odpovídá za koordinaci a sledování bezpečnostních opatření v rámci jeho působnosti.
enComputer Supported Cooperative Work A generic term, which combines the understanding of the way people work in groups with the enabling technologies of computer networking, and associated hardware, software, services and techniques.
enCSCWA generic term, which combines the understanding of the way people work in groups with the enabling technologies of computer networking, and associated hardware, software, services and techniques.
cspočítačem podporovaná spolupráceKombinuje chápání práce v týmech s využitím možností počítačových sítí a k nim příslušného hardwaru, softwaru, služeb a technik.
enEuropean Nervous System Supported by the European Commission, it is designed as a trans-national high-speed data highway which could be used for co-ordinating such common functions as EC social policy and certain tax receipts.
enENSSupported by the European Commission, it is designed as a trans-national high-speed data highway which could be used for co-ordinating such common functions as EC social policy and certain tax receipts.
csEvropský nervový systém
enComputer CentreA facility used to house computer systems and associated components, such as telecommunications and storage systems. It generally includes redundant or backup power supplies, redundant data communications connections, environmental controls (e.g., air conditioning, fire suppression) and security devices.
cspočítačové centrumProstory používané pro umístění počítačových systémů a souvisejících prvků, jako jsou například telekomunikační systémy nebo zařízení pro ukládání dat. Obvykle obsahují redundantní nebo zálohované napájecí zdroje, redundantní spoje pro přenos dat, prostředky pro správu prostředí, např. klimatizační zařízení nebo protipožární prostředky, a zařízení a prostředky pro zajištění bezpečnosti.
enLinguistic Research and Engineering
enLRE
csLRE
csLinguistic Research and Engineering
enLegal Advisory Board
enLAB
csprávní poradní sbor
enLegislative ObservatoryThe European Parliament's database for monitoring the EU decision-making process.
enOEILThe European Parliament's database for monitoring the EU decision-making process.
cslegislativní přehledDatabáze Evropského parlamentu obsahující informace o všech dokumentech souvisejících s evropským právem.                
csOEILDatabáze Evropského parlamentu obsahující informace o všech dokumentech souvisejících s evropským právem.                
enApprovals Committee for Terminal Equipment The Committe assits in the implementation of measures under the Directive 98/13/EC which aims to ensure effective and efficient harmonized procedures for certification, testing, marking, quality assurance and product surveillance. It also aims to ensure that standards are harmonized at European level, in order to safeguard the general interest in the design and manufacture of terminal equipment.
enACTEThe Committe assits in the implementation of measures under the Directive 98/13/EC which aims to ensure effective and efficient harmonized procedures for certification, testing, marking, quality assurance and product surveillance. It also aims to ensure that standards are harmonized at European level, in order to safeguard the general interest in the design and manufacture of terminal equipment.
csVýbor pro schvalování telekomunikačních koncových zařízení
csACTE
enWorking Party on Legal Data Processing
cspracovní skupina pro zpracování právních informací
en Interinstitutional system of computerised documentation on Community lawThe computerized system that allows you to search, examine, extract and print European Union law. It contains the whole body of European Community law from the founding treaties to the latest proposals from the Commission for new legislation.
enCelexThe computerized system that allows you to search, examine, extract and print European Union law. It contains the whole body of European Community law from the founding treaties to the latest proposals from the Commission for new legislation.
csCelex
en European Association of Consumer Electronics Manufacturers
enEACEM
csEvropská asociace výrobců spotřební elektroniky
csEACEM
enword processing The composition, editing, formatting and sometimes printing of any sort of written material; it can also refer to advanced shorthand techniques, sometimes used in specialized contexts with a specially modified typewriter.
enWPThe composition, editing, formatting and sometimes printing of any sort of written material; it can also refer to advanced shorthand techniques, sometimes used in specialized contexts with a specially modified typewriter.
cszpracování textuVytváření formátovaného textu.
enentering computer data
csvkládání dat do počítačeZadávání dat či textů dle průvodních dokumentů do počítače.
ensystems analysis
cssystémová analýza
encomputer-aided manufacturing The use of computer software to control machine tools and related machinery in the manufacturing of workpieces.
encomputer-assisted manufacturingThe use of computer software to control machine tools and related machinery in the manufacturing of workpieces.
enCAMThe use of computer software to control machine tools and related machinery in the manufacturing of workpieces.
csCAMPoužití počítačového software pro programování výrobních CNC strojů.
cspočítačová podpora procesu obráběníPoužití počítačového software pro programování výrobních CNC strojů.
ennon-simultaneous communicationComputer-operated systems that steer callers to extensions and allow them to leave messages or send faxes without talking to human operators.
envoice processingComputer-operated systems that steer callers to extensions and allow them to leave messages or send faxes without talking to human operators.
envoice mailComputer-operated systems that steer callers to extensions and allow them to leave messages or send faxes without talking to human operators.
enVPComputer-operated systems that steer callers to extensions and allow them to leave messages or send faxes without talking to human operators.
cshlasová zprávaSystém, používaný obvykle jako nadstavba pobočkové telefonní ústředny, umožňující digitální záznam hlasových zpráv pro jednotlivé uživatele, obdobně jako řada telefonních záznamníků. Obvykle umožňuje například i dálkové vyzvedávání a mazání zpráv po zadání hesla a podobně.
enCadcamComputer systems used to design and manufacture products. An engineer can use the system both for designing a product and for controlling manufacturing processes.
enCAD/CamComputer systems used to design and manufacture products. An engineer can use the system both for designing a product and for controlling manufacturing processes.
encomputer-aided design and manufacturing Computer systems used to design and manufacture products. An engineer can use the system both for designing a product and for controlling manufacturing processes.
cspočítačová podpora konstruování a výrobySoftware (nebo obor) pro pro projektování či konstruování na počítači a řízení či automatizaci výroby, např. obráběcích strojů, robotů.
csCAD/CamSoftware (nebo obor) pro pro projektování či konstruování na počítači a řízení či automatizaci výroby, např. obráběcích strojů, robotů.
enpunch cardA piece of stiff paper that contained either commands for controlling automated machinery or data for data processing applications. Both commands and data were represented by the presence or absence of holes in predefined positions.
enpunched cardA piece of stiff paper that contained either commands for controlling automated machinery or data for data processing applications. Both commands and data were represented by the presence or absence of holes in predefined positions.
enPCA piece of stiff paper that contained either commands for controlling automated machinery or data for data processing applications. Both commands and data were represented by the presence or absence of holes in predefined positions.
csděrný štítekMédium pro záznam dat pro pozdější zpracování automaty nebo počítači. Bývají vyrobeny z tenkého kartonu, informace je reprezentována dírkou na určité pozici. Místa pro otvory jsou uspořádána do matice.
encollatorA device for matching or checking punched cards in separate files and for merging two or more files sorted into the same ordered sequence
cszakládačDěrnoštítkový stroj, umožňující seřadit roztříděné děrné štítky dvou různých souboruů v jeden celek, porovnávat štítky dvou souborů a na základě toho některé štítky vytřídit nebo vyhledat, vytvořit ze dvou souborů štítků soubor nový, nahradit jeden soubor štítků odpovídajícími štítky druhého souboru, vložit za některé štítky souboru štítky čisté, kontrolovat předcházející třídění, vytřiďovat ze souboru štítků ty štítky, které jsou příslušně označeny.
enstorage CRT
enstorage cathode ray tube
enstorage tubeA class of cathode-ray tubes (CRTs) that are designed to hold an image for a long period of time, typically as long as power is supplied to the tube.
csobrazovka CRTTyp urychlovače elektronů, uzavřeným do vakuové baňky s fosforeskujícím stínítkem. Slouží především jako zobrazovací zařízení, které bylo dlouhou dobu používáno ve většině televizí, počítačových monitorů a osciloskopů.
cspaměťová obrazovka Typ urychlovače elektronů, uzavřeným do vakuové baňky s fosforeskujícím stínítkem. Slouží především jako zobrazovací zařízení, které bylo dlouhou dobu používáno ve většině televizí, počítačových monitorů a osciloskopů.
enformattingThe arrangement of data for computer input or output, such as the number and size of fields in a record or the spacing and punctuation of information in a report.
csformátováníObecný pojem vyjadřující vytváření nového formátu na nějakém předmětu, v textu, na informačním mediu či datovém nosiči apod.
endigital signal processing The mathematical manipulation of an information signal to modify or improve it in some way. It is characterized by the representation of discrete time, discrete frequency, or other discrete domain signals by a sequence of numbers or symbols and the processing of these signals.
enDSPThe mathematical manipulation of an information signal to modify or improve it in some way. It is characterized by the representation of discrete time, discrete frequency, or other discrete domain signals by a sequence of numbers or symbols and the processing of these signals.
cszpracování digitálního signálu
enremote processingThe exchange of data between computers, or between a central computer and terminals, via telecommunications links
enteleinformaticsThe exchange of data between computers, or between a central computer and terminals, via telecommunications links
entelecomputingThe exchange of data between computers, or between a central computer and terminals, via telecommunications links
enteleprocessingThe exchange of data between computers, or between a central computer and terminals, via telecommunications links
enTPThe exchange of data between computers, or between a central computer and terminals, via telecommunications links
csdálkové zpracování datMetoda přenosu a zpracování dat s využitím telekomunikačních okruhů společně s některým ze způsobů zabezpečení přenosu.
enstorageA technology consisting of computer components and recording media used to retain digital data.
enmemoryA technology consisting of computer components and recording media used to retain digital data.
cselektronická paměťSoučástka, zařízení nebo materiál, který umožní uložit obsah informace (zápis do paměti), uchovat ji po požadovanou dobu a znovu ji získat pro další použití (čtení paměti). Informace je obvykle vyjádřena jako číselná hodnota, nebo je nositelem informace modulovaný analogový signál.
enenvironmental cost accountingEnvironmental Cost Accounting is a means of collecting and organizing data for meeting an organization’s needs. A sound ECA should identify and track potential environmental costs.
csenvironmentální nákladové účetnictví Environmentální nákladové účetnictví je definováno jako „identifikace a oceňování environmentálních nákladů a jejich alokace procesům, činnostem, výrobkům nebo střediskům.”
enadvanced data communications control protocol, ADCCP An ANSI standard bit-oriented data link control protocol.
csadvanced data communications control protocol Advanced Data Communications Control Protocol. ANSI standard pro bitově orientovaný řídící protokol spojové vrstvy.
enmillion theoretical operations per second, MTOPS Mtops (million theoretical operations per second) is a measure of computer performance used by the U.S. government and cooperating countries in determining whether a computer can be exported abroad to certain countries that might use it for nuclear arms development. (Mtops sometimes is written as "MTOPS" or "mtops.")
csmilion teoretických operací za sekundu
enattribute value assertion, AVAAn attribute value assertion (AVA) is a combination of an attribute description and an attribute value.
cspotvrzení hodnoty atributu
endata communication function, DCF
csdata communication function DCF
endirectory information tree, DITA directory information tree (DIT) is data represented in a hierarchical tree-like structure consisting of the Distinguished Names (DNs) of directory service entries
csdirectory information tree, DITGlobální strom položek odpovídajících informačním objektům ve standardu adresářových služeb OSI-X.500.
enelectronic mail prototype system, EMP
cselectronic mail prototype system, EMP
en
virtual terminal environment, VTE
csvirtual terminal environment, VTEVirtual Terminal Environment (VTE), česky „prostředí virtuálního terminálu“, je terminálový emulátor, který emuluje textový terminál v prostředí grafického uživatelského rozhraní (GUI). Aplikace Terminál je z velké části založena na VTE. VTE má widgety, které implementují plně funkční terminálový emulátor.
enspecification description language, SDLSpecification and Description Language (SDL) is a specification language targeted at the unambiguous specification and description of the behaviour of reactive and distributed systems.
csspecification description language, SDLSpecifikační a popisný jazyk. Jazyk vyvinutý v 70. letech firmou Telelogic pro potřeby průmyslu. Standardizovaný CClTT.
enerror, ERRAn error message is information displayed when an unexpected condition occurs, usually on a computer or other device. On modern operating systems with graphical user interfaces, error messages are often displayed using dialog boxes. Error messages are used when user intervention is required, to indicate that a desired operation has failed, or to relay important warnings (such as warning a computer user that they are almost out of hard disk space). Error messages are seen widely throughout computing, and are part of every operating system or computer hardware device.
cserror, ERRchyba, rozdíl mezi předpokládaným a získaným. 1. Událost, která se pro operační systém jeví jako nepředpokládaná, neobvyklá, nemožná nebo nepřijatelná. 2. Nesprávný přenos dat způsobený šumem nebo rušením.
endisaster recovery planning, DRP
csdisaster recovery planning, DRP Procesy obnovy chodu kritických IT služeb po přírodní pohromě, katastrofě či velké havárii v infrastruktuře
eninteractive videography
csinteraktivní videografie
envideotexVideotex (or "interactive videotex") was one of the earliest implementations of an end-user information system.
csvideotexúčastnická služba pro interaktivní přístup do vzdálených databází s textovými informacemi a jednoduchou grafikou. Účastníci i externí dodavatelé informací se k řídícímu středisku připojují přes veřejnou telefonní či datovou síť. Francouzský Minitel měl v r. 1996 přes 7 mil. stanic, v ČR pilotní provoz od roku 1993, komerční od roku 1995.
eninterlibrary OSI networking, ION
csprotokol pro meziknihovní výpůjčky
en
SGML document interchange format, SDIF
cs
Formát výměny dokumentů SGML, SDIF
enplain textIn computing, plain text is the contents of an ordinary sequential file readable as textual material without much processing, usually opposed to formatted text and to "binary files" in which some portions must be interpreted as binary objects (encoded integers, real numbers, images, etc.).
enclear textCleartext is transmitted or stored text that has not been subjected to encryption and is not meant to be encrypted. As such, cleartext does not require decryption in order to be displayed. In its simplest form, cleartext is rendered as ASCII that can be read by any word processor or text editor. However, cleartext can be subjected to encoding in a special format such as Word, WordPerfect or HTML . Any text that can be read on a computer with the appropriate program but without the need for decryption is considered cleartext.
csprostý text1. prostý text, text bez určení velikosti, tloušťky nebo typu písma (viz font), 2. otevřený, nezašifrovaný text, opakem je (vt. cipher text).
csčistý text Prostý text (též čistý nebo holý text, anglicky plain text) je v informatice označení uložení textu do souboru ve formě, kdy jsou uloženy pouze jednotlivé znaky (resp. čísla odpovídající kódům použité znakové sady, např. ASCII nebo Unicode) bez formátovacích informací.
csholý text
csotevřený textOtevřeným textem se v kryptografii rozumí text nezašifrovaný, čitelný. Jedná se tedy o vstup algoritmu šifrovacího a výstup algoritmu dešifrovacího. V původním historickém pojetí se jednalo skutečně o text v jazyce komunikujících, dnes pojem zobecněl a často se tím míní všeobecně jakákoliv nešifrovaná data, tedy například obrázky, videa, ale i třeba i data posílaná mezi bankomatem a bankou.
csnezašifrovaný text
encase insensitivity Text sometimes exhibits case sensitivity; that is, words can differ in meaning based on differing use of uppercase and lowercase letters.
cscase insensitivity Záleží-li v nějakém prostředí na velikosti písmen, říkáme mu case-sensitive (jelikož anglicky se malá písmena označují jako lower-case, velká jako upper-case, sensitive pak anglicky znamená citlivý). Naopak pokud nezáleží na tom, zda použijeme velká nebo malá písmena, mluvíme o prostředí case-insensitive. Pro uvedené výrazivo neznáme českou terminologii, pokud nějaký překlad existuje, patrně bude používán početně omezenou skupinou lidí.
encarrier senseCarrier sense multiple access (CSMA) is a probabilistic media access control (MAC) protocol in which a node verifies the absence of other traffic before transmitting on a shared transmission medium, such as an electrical bus, or a band of the electromagnetic spectrum.
cscarrier sense„Carrier Sense“ („Naslouchání nosné“) popisuje fakt, že vysílač naslouchá nosné vlně před pokusem vysílat. To znamená, že se pokouší detekovat přítomnost signálu přenášeného z jiné stanice před pokusem o vysílání. Je-li nosná detekována, uzel před pokusem o započetí jeho vlastního vysílání počká, než probíhající vysílání skončí.
enlayout object
cslayoutPojmem layout označují webdesignéři rozmístění základních prvků na stránce. Layout je tedy jakési schéma, jež říká, kde bude umístěn logotyp, hlavní navigace, drobečková navigace, formulář pro fulltextové vyhledávání a další obvyklé součásti stránky.
ensoftware bus A software bus is a software architecture model where a shared communication channel facilitates connections and communication between software modules. This makes software buses conceptually similar to the bus term used in computer hardware for interconnecting pathways.
cssběrnice Sběrnice (anglicky bus) je skupina signálových vodičů, kterou lze rozdělit na skupiny řídicích, adresových a datových vodičů v případě paralelní sběrnice nebo sdílení dat a řízení na společném vodiči (nebo vodičích) u sériových sběrnic. Sběrnice má za účel zajistit přenos dat a řídicích povelů mezi dvěma a více elektronickými zařízeními. Přenos dat na sběrnici se řídí stanoveným protokolem.
enshunned character
csshunned character
ensoftware portagePortage is a package management system used by Gentoo Linux, based on the concept of ports collections. Gentoo is sometimes referred to as a meta-distribution due to the extreme flexibility of Portage, which makes it operating-system-independent.[2][3][4][5] The Gentoo/Alt project is concerned with using Portage to manage other operating systems, such as BSDs, Mac OS X and Solaris. The most notable of these implementations is the Gentoo/FreeBSD project.
csportagePortage je balíčkovací systém GNU/Linuxové distribuce Gentoo Linux, který je podobný systému portů z FreeBSD
enjob transfer and manipulation, JTM
cspřenos a manipulace s úlohou
enscreen monitor
csmonitorMonitor je základní výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických informací.
csobrazovka Původním významem slova obrazovka je označení speciální elektronky, která slouží k pozorování obrazu vzniklého vizualizací elektrického signálu. Dvourozměrný obraz pozorujeme na stínítku obrazovky. Zdrojem elektrického signálu může být videokamera, televizní kamera, měřící přístroje, např. osciloskop, či jiná zařízení, např. počítač, radar atd. V poslední době je tato elektronka nahrazována modernějšími typy zobrazovačů, pro které se v češtině vžil souhrnný název obrazovka.
enparent operation
csparentParent určuje číslo Tag nadřazeného elementu (pokud existuje).
ensingle bus systemA system bus is a single computer bus that connects the major components of a computer system. The technique was developed to reduce costs and improve modularity. It combines the functions of a data bus to carry information, an address bus to determine where it should be sent, and a control bus to determine its operation.
cssystém busJedná se o tzv. inteligentní systémy, které jsou určeny především pro spínání, regulaci, měření, sledování stavů a předávání hlášení v budovách. Ovládací a spínané prvky jsou mezi sebou propojeny společnou datovou sběrnicí (BUS).
enformatted form
csnaformátovaný dokument
enformattedFormatted text, styled text, or rich text, as opposed to plain text, has styling information beyond the minimum of semantic elements: colours, styles (boldface, italic), sizes, and special features (such as hyperlinks).
csnaformátovaný
enclient/server modelThe client–server model of computing is a distributed application structure that partitions tasks or workloads between the providers of a resource or service, called servers, and service requesters, called clients.
csmodel klient/serverKlient-server je síťová architektura, která odděluje klienta (často aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním) a server, kteří spolu komunikují přes počítačovou síť. Klient-server aplikace obsahují jak klienta, tak i server. Alternativou architektury klient-server je peer-to-peer.
ennominal page
csnominální stránkaStránka normalizované velikosti o rozměrech 60 úhozů strojopisu na řádek a 30 řádků na stránce.
csnormovaná stránka Různé zprávy, např. závěrečné, semestrální, absolventské práce se píší tak, aby stránka měla 30 řádků na stránku formátu A4 a 60 znaků na řádku. Počítají se i mezery. Jde o tzv. „Normovanou stránku“. Ta má celkem 1800 znaků.
csnormostrana Stránka normalizované velikosti o rozměrech 60 úhozů strojopisu na řádek a 30 řádků na stránce.
csnormalizovaná strana Stránka normalizované velikosti o rozměrech 60 úhozů strojopisu na řádek a 30 řádků na stránce.
enapplication entity An Application Entity (AE) is the name used in DICOM to represent a system or program running on a system which is the end-point of DICOM communications.
csaplikační entita AE představuje soubor komunikačních možností ISO/OSI jednotlivého aplikačního procesu
enpassive star optic LAN, passive star optic local area network
cssíťové prvky LAN pasivní
enserifone of the short lines near the top and bottom of the long parts of some printed letters
csserifSerif (nepřesně patka) je strukturální detail v typografii, který na znacích některých písem (takzvaná serifová nebo též patková písma) tvoří příčné ukončení některých tahů
enaddress fieldThe field in a Web browser that is used to locate a Web site. After typing the URL into the address bar and pressing Enter, the home page of the site is retrieved. If the URL or a specific Web page or document is entered rather than only the domain name of the organization, that particular element is retrieved instead. Also called an "address field" or "URL bar.
csadresní řádek Adresní řádek, též panel adresa je funkce webového prohlížeče, průzkumníka nebo správce souborů, která buď zobrazí aktuální URL nebo přijímá zadanou adresu URL, na kterou chce uživatel přejít.
cspanel adresaAdresní řádek, nebo též panel adresa, zobrazuje webovou adresu stránky (URL).
csomniboxAdresní řádek (někdy se nazývá „omnibox“) funguje nejen jako vyhledávací pole, ale poskytuje také celou řadu dalších užitečných informací.
enfile contentsOn most modern operating systems, files are organized into one-dimensional arrays of bytes. The format of a file is defined by its content since a file is solely a container for data, although, on some platforms the format is usually indicated by its filename extension, specifying the rules for how the bytes must be organized and interpreted meaningfully. For example, the bytes of a plain text file (.txt in Windows) are associated with either ASCII or UTF-8 characters, while the bytes of image, video, and audio files are interpreted otherwise. Most file types also allocate a few bytes for metadata, which allows a file to carry some basic information about itself.
csobsah souboru
enkerning tableOpenType fonts have an elaborate system of tables and subtables, designed to minimize the overall storage space. (Kerning is treated as part of a broad range of new glyph positioning features.) The system is based on the concept of glyph classes: instead of a one-dimensional table where each entry corresponds to a pair of characters, there are two-dimensional tables where each entry corresponds to a pair of classes of glyphs. A class includes several characters whose right-hand outline (and right side-bearing) is identical for kerning purposes, or several characters whose left-hand outline (and left side-bearing) is identical. All pairs of characters where the first one is from the first class and the second one is from the second class will require the same kerning value, so this value needs to be specified only once in the table. The rows in the two-dimensional table correspond to first-character classes, and the columns correspond to second-character classes. The kerning value for a given pair of characters is found in the table at the intersection of the classes to which they belong.

cstabulka kerningových párů Jako kerning, česky vyrovnání či podřezávání, se v typografii označuje úprava mezer mezi určitými dvojicemi písmen. Cílem je zlepšení optického dojmu z textu. Po vyrovnání je mezi každými dvěma sousedícími písmeny mezera o stejné ploše.
enmulti-media bank
csbanka multimédií
encharacter box
enbounding boxThe minimum or smallest bounding or enclosing box is a term used in geometry. For a point set (S) in N dimensions, it refers to the box with the smallest measure (area, volume, or hypervolume in higher dimensions) within which all the points lie. When other kinds of measure are used, the minimum box is usually called accordingly, e.g., "minimum-perimeter bounding box".
csbounding boxbounding box (obdélník ohraničující tisknutelnou oblast)
enpictorial information
csobrazové informace
enmulticastingIn computer networking, multicast (one-to-many or many-to-many distribution[1]) is group communication[2] where information is addressed to a group of destination computers simultaneously. Multicast should not be confused with physical layer point-to-multipoint communication.
csmulticasting Multicasting (multicast, skupinové vysílání) je metoda odesílání dat, kdy jeden zdroj posílá IP datagramy vícero příjemcům. Podstatná je skutečnost, že tato data jsou zdrojem vysílána pouze jedenkrát, čímž se snižuje zatížení zdrojového prvku.
csmulticastMulticast je metoda efektivní komunikace jednoho odesílatele více příjemcům. Příkladem může být internetové rádio (a přirovnání běžné rádio), kdy je jeden zdroj a mnoho příjemců, kteří přijímají stejná data ve stejnou chvíli
csskupinové vysílání Multicasting (multicast, skupinové vysílání) je metoda odesílání dat, kdy jeden zdroj posílá IP datagramy vícero příjemcům. Podstatná je skutečnost, že tato data jsou zdrojem vysílána pouze jedenkrát, čímž se snižuje zatížení zdrojového prvku.
enprologProlog is a general purpose logic programming language associated with artificial intelligence and computational linguistics
csprologProlog je logický programovací jazyk. Patří mezi tzv. deklarativní programovací jazyky, ve kterých programátor popisuje pouze cíl výpočtu, přičemž přesný postup, jakým se k výsledku program dostane, je ponechán na libovůli systému.
entied letterstwo or more characters constituting a ligature
enligatureIn writing and typography, a typographic ligature occurs where two or more graphemes or letters are joined as a single glyph. Ligatures usually replace consecutive characters sharing common components and are part of a more general class of glyphs called "contextual forms", where the specific shape of a letter depends on context such as surrounding letters or proximity to the end of a line.
enquaint characterA ligature in which two or more letters are joined by an added connecting stroke, also known as a quaint character. Some authors use tied letter to refer to any ligature. See also ligature.
csvázané písmo
csligaturaJako ligatura (z lat. ligare „svázat“) se označuje spojení dvou znaků v textu. V klasické podobě se jedná o „svázání“ dvou znaků při psaní – nejvíce se v dnešním latinském písmu projevuje v tzv. „psacím“ písmu, kde jsou spolu provázána všechna písmena v jednom slově.
endata connectionData connection – A connection your phone uses when you do things like browse the web, use email, chat using instant messaging (IM), use apps that require an Internet connection, and more. There are two kinds of data connections—a cellular data connection and a Wi-Fi connection.
csdatové připojení
entwisted pairTwisted pair cabling is a type of wiring in which two conductors of a single circuit are twisted together for the purposes of canceling out electromagnetic interference (EMI) from external sources; for instance, electromagnetic radiation from unshielded twisted pair (UTP) cables, and crosstalk between neighboring pairs.
cskroucená dvojlinkaKroucená dvojlinka, kroucená dvoulinka nebo také kroucený pár je druh kabelu, který je používán v telekomunikacích a počítačových sítích. Kroucená dvojlinka je tvořena páry vodičů, které jsou po své délce pravidelným způsobem zkrouceny a následně jsou do sebe zakrouceny i samy výsledné páry (anglicky: twisted, odsud také twisted pair, či zkráceně „twist").
cskroucený pár Kroucená dvojlinka, kroucená dvoulinka nebo také kroucený pár je druh kabelu, který je používán v telekomunikacích a počítačových sítích. Kroucená dvojlinka je tvořena páry vodičů, které jsou po své délce pravidelným způsobem zkrouceny a následně jsou do sebe zakrouceny i samy výsledné páry (anglicky: twisted, odsud také twisted pair, či zkráceně „twist").
ensecurity passwordA password is an unspaced sequence of characters used to determine that a computer user requesting access to a computer system is really that particular user
csbezpečnostní heslo
endocument body
cstělo dokumentuTělo dokumentu obsahuje veškerý zobrazovaný obsah stránky.
enhackerA hacker is a very skilled, curious, experimental programmer. A hack is an unorthodox, often elegant, solution to a programming problem.
cshackerHacker je člověk, který detailně zná fungování počítačů, systémů, sítí atd. Dokáže využívat všeho co poskytují a upravit jejich fungování podle svých potřeb.
enutility programA program that supports using the computer, an application or a development environment. Also called "utilities," utility software is programmed like any other software, except that it plays a supporting role. Usually relatively small programs, they typically perform a limited number of tasks. Utility programs include file management (creating, moving and renaming folders, copying and deleting files), file search, comparing file contents as well as performing diagnostic routines to check the performance and current health of the hardware.
csutilitaUtility (pomocné programy) je typ počítačového programu. Slouží k zjednodušení činností, které lze jinak realizovat s vynaložením většího úsilí (například použitím několika různých aplikací…), popřípadě vyžadují jisté znalosti (například příkazů, parametrů aj.).
Příkladem může být správa operačního systému (jeho oprávněných uživatelů a jejich práv, nastavení vlastností apod.), nastavování skrytých vlastností aplikací a podobně.
eninformation systems managerInformation systems managers are responsible for the implementation of technology within an organisation and direct the work of systems and business analysts, computer programmers, support specialists and other computer-related workers.
enISM
csmanažer informačních systémůManažer informačních systémů zodpovídá za řízení, vývoj a fungování informačních systémů v souladu s potřebami organizace.
envirtual terminalAs networks developed, many different terminals were in use. To avoid the problem of incompatibilities, the concept of a virtual terminal was developed. Virtual terminal protocols provide an abstract definition of a terminal that can be used to display information in a common format on a computer screen.
enVT
csvirtuální terminálSlužba vzdáleného/virtuálního vstupně-výstupního zařízení (terminálu), umožňující interaktivní přístup k jinému často velmi vzdálenému počítači a využívání všech jeho služeb bez ohledu na rozdílnost obou zařízení.
envector processorA processor that is able to process sequences of data with a single instruction.
csvektorový procesorVektorový procesor je procesor navržený tak, aby dokázal vykonávat matematické operace nad celou množinou čísel v daném čase. Je opakem skalárního procesoru, který vykonává jednu operaci s jedním číslem v daném čase. Zrodily se při návrzích superpočítačů, kde našly i své první uplatnění a to v 80. a 90. letech. Dnes se využívají úplně běžně například jako GPU grafických karet.
enexpert systemAn expert system is a sophisticated computer application that attempts to solve problems by analyzing data according to a set of rules designed by human experts.
enES
csexpertní systémDruh aplikačního programu, který rozhoduje nebo řeší problémy ve specializovaných oblastech s použitím znalostí a analytických pravidel definovaných experty. Má dvě základní části: znalostní bázi a rozhodovací zařízení (viz knowledge base, inference engine). Expertní systémy vznikly v šedesátých letech a používají se v oblasti chemie, geologie, medicíny, bankovnictví a investic a pojištění.
encursorA movable indicator on a computer screen identifying the point that will be affected by input from the user, for example showing where typed text will be inserted.
cskurzorObrazovkový indikátor, který označuje místo, kde se objeví znaky zadané z klávesnice. Má podobu blikajícího čtverečku nebo znaku podtrhávání, případně vertikální lišty označující místo pro vsunutí znaku. U grafických systémů (viz GUI) se tak označují i obrazovkové ikony odpovídající polohovacímu zařízení jako je myš nebo tablet.
enasynchronous transfer modeA connection- oriented cell relay technology based on small (53-byte) cells. An ATM network consists of ATM switches that form multiple virtual circuits to carry groups of cells from source to destination. ATM can provide high-speed transport services for audio, data, and video.
enATMA connection- oriented cell relay technology based on small (53-byte) cells. An ATM network consists of ATM switches that form multiple virtual circuits to carry groups of cells from source to destination. ATM can provide high-speed transport services for audio, data, and video.
csasynchronní přenosový režimSpojovaný protokol pro přepínání paketů v přeloženém pásmu na kroucené dvojlince kategorie 5 (UTP) nebo na optickém kabelu (až 1 Gb/s). Předávané pakety jsou malé buňky pevné délky (53 bajtů, z toho data 48 bajtů), což je vhodné i pro přenos hlasu a videa, např. (vt. BISDN). Technika přepojování paketů umožňuje uskutečnit více přenosů současně.
csATMSpojovaný protokol pro přepínání paketů v přeloženém pásmu na kroucené dvojlince kategorie 5 (UTP) nebo na optickém kabelu (až 1 Gb/s). Předávané pakety jsou malé buňky pevné délky (53 bajtů, z toho data 48 bajtů), což je vhodné i pro přenos hlasu a videa, např. (vt. BISDN). Technika přepojování paketů umožňuje uskutečnit více přenosů současně.
enwindowA rectangular area on a computer screen in which programs and content appear.
csoknoČást obrazovky obsahující pracovní prostor pro program nebo uživatelská data (okno aplikace) nebo zprávu (dialogové okno). Grafický víceúlohový systém může zobrazovat více oken, která jsou vedle sebe nebo se překrývají.
enPCA microcomputer designed for use by one person at a time. Personal computers do not need to share the processing, disk, and printer resources of another computer.
enpersonal computerA microcomputer designed for use by one person at a time. Personal computers do not need to share the processing, disk, and printer resources of another computer.
csosobní počítačPočítač navržený pro osobní použití, tj. takový, který nemusí sdílet diskové jednotky, tiskárny a další zdroje nezbytné pro správnou funkci.
csPC
enOEMOriginal equipment manufacturer, an organization that makes devices from component parts bought from other organizations.
enoriginal equipment manufacturerOriginal equipment manufacturer, an organization that makes devices from component parts bought from other organizations.
csOEM(z angl. Original Equipment Manufacturer) zavádějící zkratka v označení produktu, která se původně vztahovala k primárnímu výrobci součástky určitého většího produktu (autopotahu pro automobil) nebo k primárnímu výrobci, kteréhož produkt byl dále prodáván jiným (kečup od Hamé pod značkou Tesco). Postupně však "sekundární výrobci" začali termín používat pro "sebe sama" a v tomto smyslu je nejčastěji používaná i dnes
cspůvodní výrobce zařízení
enTPIShort for Tracks Per Inch, TPI is the number of tracks capable of fitting on a disk.
entracks per inchThe number of tracks capable of fitting on a disk.
csTPIPočet datových stop na palec (2,54 cm), míra hustoty dat na disku nebo disketě. Většina 3,5 palcových disket má hustotu 135 TPI.
cspočet datových stop na palecPočet datových stop na palec (2,54 cm), míra hustoty dat na disku nebo disketě. Většina 3,5 palcových disket má hustotu 135 TPI.
enODAThe Office Document Architecture (ODA) format is a markup code standard devised by the ISO. The companion Office Document Interchange Format (ODIF) is a standard for the actual encoding. As described by Beaujardière, ODA provides a framework of layout and logical structure information incorporating previous international standards for coding the actual content. For instance, the CGM file format is used to represent graphics. Unfortunately, text is represented in the same relative "typewriter" fashion as DIF and DCA.
enOffice Document ArchitectureThe Office Document Architecture (ODA) format is a markup code standard devised by the ISO. The companion Office Document Interchange Format (ODIF) is a standard for the actual encoding. As described by Beaujardière, ODA provides a framework of layout and logical structure information incorporating previous international standards for coding the actual content. For instance, the CGM file format is used to represent graphics. Unfortunately, text is represented in the same relative "typewriter" fashion as DIF and DCA.
csODAMezinárodní standard definovaný ISO pro výměnu dokumentů s obsahem textu, grafiky, tabulkových dat apod.
csarchitektura kancelářských dokumentůMezinárodní standard definovaný ISO pro výměnu dokumentů s obsahem textu, grafiky, tabulkových dat apod.
enEDMEDM (Electronic Document Management) is the management of different kinds of documents in an enterprise using computer programs and storage.
enelectronic document managementEDM (Electronic Document Management) is the management of different kinds of documents in an enterprise using computer programs and storage.
csEDMEDM – (Electronic Document Management) je souhrnný pojem, který pod sebe zahrnuje jednotlivé oblasti správy a zpracování dokumentů moderními prostředky.
csspráva elektronických dokumentů
enTFTThese transistors are used in high-quality flat panel liquid-crystal displays (LCDs). TFT-based displays have a transistor for each pixel on the screen. This allows the electrical current that illuminates the display to be turned on and off at a faster rate, which makes the display brighter and shows motion smoother. LCDs that use TFT technology are called "active-matrix" displays, which are higher-quality than older "passive-matrix" displays. So if you ever see a TFTAMLCD monitor at your local computer store, it is a "thin-film transistor active-matrix liquid crystal display." Basically, it is a high-quality flat screen monitor.
enthin film transistorThese transistors are used in high-quality flat panel liquid-crystal displays (LCDs). TFT-based displays have a transistor for each pixel on the screen. This allows the electrical current that illuminates the display to be turned on and off at a faster rate, which makes the display brighter and shows motion smoother. LCDs that use TFT technology are called "active-matrix" displays, which are higher-quality than older "passive-matrix" displays. So if you ever see a TFTAMLCD monitor at your local computer store, it is a "thin-film transistor active-matrix liquid crystal display." Basically, it is a high-quality flat screen monitor.
csTFTTechnologie pro aktivní obrazovky z tekutých krystalů (viz LCD). Každý (vt. pixel) (zobrazovací bod) je zde tvořen tranzistorem. Elektrický proud, který řídí zobrazení bodu, může být proto malý, což umožňuje rychlejší přepínání prvku a tím rychlejší odezvu (pod 20ms). TFT displeje jsou jasnější a čitelnější (kontrastní poměr až 400 : 1), ale dražší, než dual-scan LCD. Organické tenkovrstvé tranzistory navíc umožnily výrobu pružných displejů.
cstenkovrstvý tranzistorTechnologie pro aktivní obrazovky z tekutých krystalů (viz LCD). Každý (vt. pixel) (zobrazovací bod) je zde tvořen tranzistorem. Elektrický proud, který řídí zobrazení bodu, může být proto malý, což umožňuje rychlejší přepínání prvku a tím rychlejší odezvu (pod 20ms). TFT displeje jsou jasnější a čitelnější (kontrastní poměr až 400 : 1), ale dražší, než dual-scan LCD. Organické tenkovrstvé tranzistory navíc umožnily výrobu pružných displejů.
enDCESoftware that will allow software developers to write applications that work in multiple distributed client/ server environments. The developers do not have to be concerned about the underlying OS or network which the application uses when DCE services are utilized. DCE defines the following components: Remote Procedure Call, Distributed File Systems, and Distributed Directory Services.
endistributed computing environmentSoftware that will allow software developers to write applications that work in multiple distributed client/ server environments. The developers do not have to be concerned about the underlying OS or network which the application uses when DCE services are utilized. DCE defines the following components: Remote Procedure Call, Distributed File Systems, and Distributed Directory Services.
csdistribuované výpočetní prostředíArchitektura standardních programových rozhraní, konvencí a servisních funkcí (např. pojmenování, distribuovaný souborový systém, vzdálené volání procedur) pro srozumitelnou distribuci aplikací po sítích k rozdílným počítačům.
enOOPOOP refers to a programming methodology based on objects, instead of just functions and procedures. These objects are organized into classes, which allow individual objects to be group together. Most modern programming languages including Java, C/C++, and PHP, are object-oriented languages, and many older programming languages now have object-oriented versions.
enobject-oriented programmingOOP refers to a programming methodology based on objects, instead of just functions and procedures. These objects are organized into classes, which allow individual objects to be group together. Most modern programming languages including Java, C/C++, and PHP, are object-oriented languages, and many older programming languages now have object-oriented versions.
csobjektově orientované programováníProgramovací styl, který chápe program jako soubor autonomních objektů. Datové struktury a standardní podprogramy definuje třída (class). Hlavním komunikačním prostředkem je předávání zpráv nebo volání procedur. Používání knihoven - objektových modulů - zvyšuje modularitu a tím přehlednost při tvorbě rozsáhlých systémů.
csOOPProgramovací styl, který chápe program jako soubor autonomních objektů. Datové struktury a standardní podprogramy definuje třída (class). Hlavním komunikačním prostředkem je předávání zpráv nebo volání procedur. Používání knihoven - objektových modulů - zvyšuje modularitu a tím přehlednost při tvorbě rozsáhlých systémů.
enAPIAPI is a software interface that formats requests from an application software to the network operating system. Telephony APIs, such as TAPI, TSAPI, and JTAPI, format requests from application software to a telephone system such as a PBX.
enapplication programming interfaceAPI is a software interface that formats requests from an application software to the network operating system. Telephony APIs, such as TAPI, TSAPI, and JTAPI, format requests from application software to a telephone system such as a PBX.
csaplikační programové rozhraníProstředek pro komunikaci, kterým program získává transparentní přístup k utilitě, službě nebo k části operačního systému (viz HAL). Obvykle sada předpřipravených knihoven funkcí, které může programátor využívat ve svých aplikacích. Návrhář aplikace vkládá a získává informace prostřednictvím API, což je rychlejší a snazší než tvorba vlastních funkcí.
enDTEIn a network there are two broad categories of devices. DTE is the end device in a network and DCE is the device or devices in the network that transmit and receive the DTE data.
endata terminal equipmentIn a network there are two broad categories of devices. DTE is the end device in a network and DCE is the device or devices in the network that transmit and receive the DTE data.
cskoncové datové zařízeníZařízení schopné vysílat a přijímat data - např. terminál, počítač, bankomat. Vlastní účel zařízení je (z hlediska sítě) jiný než komunikační.
enppmThe International Standards Organization (ISO) and the International Electromechanical Commission (IEC) published ISO/IEC 24734, which provides a standard for measuring digital printing device productivity, regardless of printer type. This standard allows for the comparison of machines with identical modes operating with varied applications within a system or over a network.
enpages per minuteThe International Standards Organization (ISO) and the International Electromechanical Commission (IEC) published ISO/IEC 24734, which provides a standard for measuring digital printing device productivity, regardless of printer type. This standard allows for the comparison of machines with identical modes operating with varied applications within a system or over a network.
cspočet stránek za minutuMíra rychlosti tiskárny. Počet stránek stejného typu písma, které tiskárna vytiskne za minutu v běžné kvalitě tisku.
endirect accessThe facility of retrieving data immediately from any part of a computer file, without having to read the file from the beginning.
cspřímý přístupMožnost přistupovat k jednotlivým prvkům složené datové struktury, časti souboru nebo oblasti paměti v libovolném pořadí podle potřeb zpracování, nikoli podle uložení datové struktury na fyzickém nosiči. Opakem je sekvenční přístup, kdy lze k jednotlivým prvkům přistupovat pouze v tom pořadí, v jakém jsou uloženy na fyzickém nosiči, a přístup k vzdálenému prvku vyžaduje delší čas.
enCIA range of values so defined that there is a specified probability that the value of a parameter lies within it.
enconfidence intervalA range of values so defined that there is a specified probability that the value of a parameter lies within it.
csintervalový odhadIntervalový odhad je celý interval, ve kterém by měla daná charakteristika (například střední hodnota) ležet s určitou velkou pravděpodobností (pokud je tato pravděpodobnost například 0,95, pak hovoříme o 95% intervalu spolehlivosti).
enaccess control1. A service feature or technique used to permit or deny use of the components of a communication system. 2. A technique used to define or restrict the rights of individuals or application programs to obtain data from, or place data onto, a storage device. 3. The definition or restriction of the rights of individuals or application programs to obtain data from, or place data into, a storage device.
csřízení přístupuVymezení práv uživatelů při přístupu k prostředkům sítě. Má za cíl umožnit přístup autorizovaného uživatele, zabránit přístupu neautorizovaného uživatele, příp. zabránit využití zdroje neautorizovaným způsobem. Udržování selektivního přístupu uživatelů hlavně ke sdíleným datům je důležitou povinností správce sítě.
enascenderA part of a letter that extends above the main part (as in b and h).
cshorní přetahČást malého písmena, která přesahuje střední výšku písma.
enbugIn IT, a bug refers to an error, fault or flaw in any computer program or a hardware system. A bug produces unexpected results or causes a system to behave unexpectedly. In short it is any behavior or result that a program or system gets but it was not designed to do.
cschybaLogická nebo programovací vada, která způsobí jistý druh nefunčnosti programu nebo obvodu.
encharacter setA character set is all the letters, numbers, and symbols that can be used by a computer or computer application. The most common character set is the ASCII character set which consists of 128 values. Other character sets are EBCDIC, Unicode, and BCD.
csznaková sadaSkupina znaků přirozeného jazyka (jazyků). Přen. též kódová stránka pro mapování těchto znaků na kódy. (Srov. MIBenum, UCS, ASCII, Unicode, ISO-8859-2, CP852, Windows-1250, UTF-16).
enconcentrator1. A device that connects a number of circuits, which are not all used at once, to a smaller group of circuits for economy. 2. In data transmission, a functional unit that permits a common path to handle more data sources than there are channels currently available within the path. Note: A concentrator usually provides communication capability between many low-speed, usually asynchronous channels and one or more high-speed, usually synchronous channels. Usually different speeds, codes, and protocols can be accommodated on the low-speed side. The low-speed channels usually operate in contention and require buffering.
cskoncentrátorOpakovač nebo rozbočovač, který spojuje komunikační kanály mnoha různých uzlů (stanic) se sítí nebo jiným rozvodným centrem. Přitom může dočasně ukládat data, dokud nebude výstupní kanál volný. Někdy zajišťuje i funkci komunikačního mostu a směrovače a další funkce správy sítě.
enconsole(1) The combination of display monitor and keyboard (or other device that allows input). Another term for console is terminal. The term console usually refers to a terminal attached to a minicomputer or mainframe and used to monitor the status of the system. (2) Another term for monitor or display screen.
cskonzola1. Obrazovka a klávesnice, ze které je možné sledovat činnost síťového zařízení. Některé příkazy operačního systému a jisté utility je nutné spouštět z uvedené konzoly, nelze je zadávat z pracovní stanice. 2. V systému MS DOS tvoří klávesnice a obrazovka primární objekt vstupu a výstupu, souhrnně nazývaný "konzola".
encryptoanalysisThe art of recovering original data (the plaintext) that has been encrypted (turned into ciphertext) without having access to the correct key used in the encryption process. When new encryption algorithms are introduced, cryptanalysis determines how hard it is to break the code.
cskryptoanalýzaNauka o šifrách a jejich luštění. Zkoumá také teoretické slabiny šifer.