ET Estonian

Resources and databases

Riigi TeatajaAccess to Estonian legislation in Estonian and in English.
SõnaveebSõnaveeb is the language portal of the Institute of the Estonian Language containing linguistic information from a growing number of dictionaries and databases.
KeeleveebA collection of free web dictionaries.
KeeleressursidLanguage resources provided on this website include text corpora, speech databases, lexical resources, text processing tools, and speech processing tools.
e-keelenõuCombined search and language helpline of the Institute of the Estonian Language.
Kohanimeandmebaas (KNAB)The database includes geographical names of Estonia and foreign countries.
Maailma keeled, kirjad ja rahvad (LINGUAE)Names of languages, scripts and nations of the world.
Institutsioonidevaheline stiilijuhendInterinstitutional style guide.
EUR-LEXAccess to European Union legislation in all official languages.

Terminology

EstermMultilingual terminological database including terms from the legal acts of the Republic of Estonia and the European Union.
EkilexTerminology tool provided by the Institute of the Estonian Language.
terminoloogia.eeAmong other information, the site includes a list of terminology committees operating in Estonia.
IATEComprehensive terminological database of the European Union containing about 8 million terms.

Dictionaries

Eesti õigekeelsussõnaraamat (ÕS)Dictionary of Standard Estonian
Eesti keele seletav sõnaraamat (EKSS)Explanatory Dictionary of the Estonian Language
Võõrsõnade leksikon (VSL)Dictionary of Foreign Words
Suur eesti-prantsuse sõnaraamat (GDEF)Comprehensive Estonian-French Dictionary
Andmekaitse ja infoturbe leksikon (AKIT)Dictionary of Data Protection and Information Security
Ametniku soovitussõnastik (AMSS)Advisory Dictionary of Document Language