HU Hungarian

15

Parallel corpora – Párhuzamos szövegek

Hunglish Corpus – Hunglish Mondattár
Linguee Magyar-Angol Szótár- és Fordításkereső

Orthography Helyesírás

Orthography website of the Hungarian Academy of Sciences MTA Helyesírási tanácsadó portál
Interinstitutional style guide Chapter on Hungarian Ortography Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató helyesírási fejezete
Földrajzinév-bizottság
Interinstitutional style guide – List of countries, territories and currencies Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató – Országok, területek és pénznemek jegyzéke
Interinstitutional style guide – Regions Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató – Régiók

Style guide – Nyelvhasználati útmutatók

Interinstitutional style guide Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató
Joint practical guide for persons involved in the drafting of EU legislation Közös gyakorlati útmutató az Európai Unió jogszabályainak szerkesztésében részt vevők számára

 

Names of EU instituions and bodies – Uniós intézménynevek

Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató Intézmények, szervek, intézményközi szolgálatok és szervezetek: többnyelvű lista
Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató A Bizottság főigazgatóságai és szolgálatai: hivatalos elnevezések
EU Whoiswho The official directory of the European Union Az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke

Terminology databases – Terminológiai adatbázisok

Az Igazságügyi Minisztérium Jogharmonizációs adatbázisa
EuroTermBank
EuroVoc, az Európai Unió többnyelvű tezaurusza

Legal resources – Jogszabályok

EU law Uniós jogszabályok Eur-lex
Hungarian laws Nemzeti Jogszabálytár
Az Igazságügyi Minisztérium jogharmonizációs adatbázisa
Magyarország nemzetközi szerződéseinek kereshető nyilvántartása ContractWeb Szerződés-nyilvántartó Rendszer

Other

Journal of Hungarian Terminology Magyar Terminológia
Various dynamic Hungarian glossaries